ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • welcome
 • BannerFB
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
 • Kickoff 16May67
 • รางวัล
 • ขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 5
 • Nogift67
 • Pirunrajbanner
 • Policy 2567
 • 5ปี
 • Banner App Moac

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ได้รับรางวัลระดับคัดเลือก โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน ประจำปี 2566
  • ได้เข้าร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดให้เป็นดิจิทัล (Digitalized Data) นำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  • ปฏิบัติหน้าที่เป็น SHAP Agents ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs Happy and Productive Workolace : SHAP
  • ผลการปฏิบัติและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับดีมาก อันดับ 2
  • ได้รับรางวัลระดับคัดเลือก โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน ประจำปี 2566

  • ได้เข้าร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดให้เป็นดิจิทัล (Digitalized Data) นำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

  • ปฏิบัติหน้าที่เป็น SHAP Agents ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs Happy and Productive Workolace : SHAP

  • ผลการปฏิบัติและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับดีมาก อันดับ 2

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สำนักงาน ก.พ.
  จังหวัดสงขลา
  cpd.upbean

  เมนูอื่นๆ

  ระบบงานกรมฯ
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แบบฟอร์มดาวน์โหลด
  ITA
  bigdata
  ค้นหาที่อยู่สหกรณ์
  smart coopprofile
  อินโฟกราฟฟิกของหน่วยงาน
  วิดีโอของหน่วยงาน

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  Layer 1
  Layer 3
  Layer 4

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 Copyright 2022 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา

  ภาพประกอบจากเว็บไซต์ freepik.com flaticon.com

  BACK TO TOP